Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 771 phút

Số bài: 21

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

– 21 bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 30 đến 60 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

 • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 21 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
 • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
 • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
 • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 6 lectures | 771 minutes

 • 1.1 | Bài 1: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với chủ từ 'I, We, You, They' 52 minutes
 • 1.2 | Bài 2: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No' với chủ từ 'I, We, You, They' 37 minutes
 • 1.3 | Bài 3: Cách đặt câu khẳng định và câu phủ định khi chủ từ 'He, She, It' 27 minutes
 • 1.4 | Bài 4: Cách sử dụng trạng từ 'always, don’t usually, sometimes, usually, never' 34 minutes
 • 1.5 | Bài 5: Cách sử dụng trạng từ 'occasionally, once/twice/every day…' 26 minutes
 • 1.6 | Bài 6: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No/Wh-' khi chủ từ là 'He, She, It' 45 minutes
 • 1.7 | Bài 7: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' cơ bản 40 minutes
 • 1.8 | Bài 8: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' mở rộng 32 minutes

 • 2.1 | Bài 9: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với 'was/were' 31 minutes
 • 2.2 | Bài 10: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi với 'was/were' 24 minutes
 • 2.3 | Bài 11: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ đuôi /-ed/ 39 minutes
 • 2.4 | Bài 12: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ bất quy tắc V2 61 minutes
 • 2.5 | Bài 13: Cách đặt câu hỏi 'Yes/No' với trợ động từ 'did' 19 minutes
 • 2.6 | Bài 14: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' 40 minutes

 • 3.1 | Bài 15: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi sử dụng 'be going to' 39 minutes

 • 4.1 | Bài 16: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi 46 minutes

 • 5.1 | Bài 17: Cách sử dụng thì khi hành động và thời gian chưa kết thúc (unfinished time) 45 minutes
 • 5.2 | Bài 18: Cách sử dụng thì với 'ever' 25 minutes
 • 5.3 | Bài 19: Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn khi đi với 'for' 34 minutes
 • 5.4 | Bài 20: Cách sử dụng thì khi đi với 'just, already, yet, in the last ten years...' 35 minutes

 • 6.1 | Bài 21: Cách đặt một câu đơn giản từ Việt sang Anh 40 minutes

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 1: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với chủ từ 'I, We, You, They'

52 minutes

U2

Bài 2: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No' với chủ từ 'I, We, You, They'

37 minutes

U3

Bài 3: Cách đặt câu khẳng định và câu phủ định khi chủ từ 'He, She, It'

27 minutes

U4

Bài 4: Cách sử dụng trạng từ 'always, don’t usually, sometimes, usually, never'

34 minutes

U5

Bài 5: Cách sử dụng trạng từ 'occasionally, once/twice/every day…'

26 minutes

U6

Bài 6: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No/Wh-' khi chủ từ là 'He, She, It'

45 minutes

U7

Bài 7: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' cơ bản

40 minutes

U8

Bài 8: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' mở rộng

32 minutes

U9

Bài 9: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với 'was/were'

31 minutes

U10

Bài 10: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi với 'was/were'

24 minutes

U11

Bài 11: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ đuôi /-ed/

39 minutes

U12

Bài 12: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ bất quy tắc V2

61 minutes

U13

Bài 13: Cách đặt câu hỏi 'Yes/No' với trợ động từ 'did'

19 minutes

U14

Bài 14: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-'

40 minutes

U15

Bài 15: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi sử dụng 'be going to'

39 minutes

U16

Bài 16: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi

46 minutes

U17

Bài 17: Cách sử dụng thì khi hành động và thời gian chưa kết thúc (unfinished time)

45 minutes

U18

Bài 18: Cách sử dụng thì với 'ever'

25 minutes

U19

Bài 19: Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn khi đi với 'for'

34 minutes

U20

Bài 20: Cách sử dụng thì khi đi với 'just, already, yet, in the last ten years...'

35 minutes

U21

Bài 21: Cách đặt một câu đơn giản từ Việt sang Anh

40 minutes

khóa học nổi bật khác

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

– Tặng kèm giáo trình A4
– 26 bài, 220 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

– Tặng kèm giáo trình A4
– 19 bài, 543 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

– Tặng kèm giáo trình A4
– 24 bài, 732 phút.
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

– Tặng kèm giáo trình A4
– 27 bài, 991 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 22 bài, 739 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)