Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 543 phút

Số bài: 38

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

– 19 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ tài giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online.

– Trọn bộ file nghe Bài học, Bài tập và Bài kiểm tra giúp các bạn vừa học vừa thực hành vừa tự sửa lỗi.

– Tặng kèm file Hoạt động luyện tập (.pdf) cùng 19 Video Hướng dẫn chi tiết cách thực hành tại nhà (từ video số 20)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 7 lectures | 543 minutes

 • 1.1 | Bài 1: Hello, I’m Lan. Nice to meet you! 40 minutes
 • 1.2 | Bài 2: The Alphabet | Numbers 0 – 20 | How do you spell…? 33 minutes
 • 1.3 | Bài 3: Task – Ask for and give personal information 14 minutes

 • 2.1 | Bài 4: Countries around the world | Be with I and You; He – She – It 31 minutes
 • 2.2 | Bài 5: Countries and nationalities | His – Her 28 minutes
 • 2.3 | Bài 6: Numbers (21-100) | How old? | Task: Do a quiz 30 minutes

 • 3.1 | Bài 7: Plural nouns | This – That – These – Those 40 minutes
 • 3.2 | Bài 8: Common adjectives | Be with We and They 21 minutes
 • 3.3 | Bài 9: Food and Drink | Task: Talk about your favourite food 35 minutes

 • 4.1 | Bài 10: Places in a town | Prepositions of places 24 minutes
 • 4.2 | Bài 11: There is – There are | Places to visit in York 29 minutes
 • 4.3 | Bài 12: Natural features | Task: Talk about your hometown 37 minutes

 • 5.1 | Bài 13: Family | Possessive’s 25 minutes
 • 5.2 | Bài 14: Life in another country | Present simple (I, You, We, They) 20 minutes
 • 5.3 | Bài 15: Verbs with noun phrases | Present simple questions (I, You, We, They) 30 minutes
 • 5.4 | Bài 16: Task – Present your personal profile 18 minutes

 • 6.1 | Bài 17: Activities – Verbs | Two lives | Present simple (He, She, It) 29 minutes
 • 6.2 | Bài 18: A good match – Present simple questions (He, She, It) 21 minutes
 • 6.3 | Bài 19: Likes and Dislikes | Task: Giving information about someone 38 minutes
 • 7.1 | Hướng dẫn thực hành Bài 1
 • 7.2 | Hướng dẫn thực hành Bài 2
 • 7.3 | Hướng dẫn thực hành Bài 3
 • 7.4 | Hướng dẫn thực hành Bài 4
 • 7.5 | Hướng dẫn thực hành Bài 5
 • 7.6 | Hướng dẫn thực hành Bài 6
 • 7.7 | Hướng dẫn thực hành Bài 7
 • 7.8 | Hướng dẫn thực hành Bài 8
 • 7.9 | Hướng dẫn thực hành Bài 9
 • 7.10 | Hướng dẫn thực hành Bài 10
 • 7.11 | Hướng dẫn thực hành Bài 11
 • 7.12 | Hướng dẫn thực hành Bài 12
 • 7.13 | Hướng dẫn thực hành Bài 13
 • 7.14 | Hướng dẫn thực hành Bài 14
 • 7.15 | Hướng dẫn thực hành Bài 15
 • 7.16 | Hướng dẫn thực hành Bài 16
 • 7.17 | Hướng dẫn thực hành Bài 17
 • 7.18 | Hướng dẫn thực hành Bài 18
 • 7.19 | Hướng dẫn thực hành Bài 19

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 1: Hello, I’m Lan. Nice to meet you!

40 minutes

U2

Bài 2: The Alphabet | Numbers 0 – 20 | How do you spell…?

33 minutes

U3

Bài 3: Task – Ask for and give personal information

14 minutes

U4

Bài 4: Countries around the world | Be with I and You; He – She – It

31 minutes

U5

Bài 5: Countries and nationalities | His – Her

28 minutes

U6

Bài 6: Numbers (21-100) | How old? | Task: Do a quiz

30 minutes

U7

Bài 7: Plural nouns | This – That – These – Those

40 minutes

U8

Bài 8: Common adjectives | Be with We and They

21 minutes

U9

Bài 9: Food and Drink | Task: Talk about your favourite food

35 minutes

U10

Bài 10: Places in a town | Prepositions of places

24 minutes

U11

Bài 11: There is – There are | Places to visit in York

29 minutes

U12

Bài 12: Natural features | Task: Talk about your hometown

37 minutes

U13

Bài 13: Family | Possessive’s

25 minutes

U14

Bài 14: Life in another country | Present simple (I, You, We, They)

20 minutes

U15

Bài 15: Verbs with noun phrases | Present simple questions (I, You, We, They)

30 minutes

U16

Bài 16: Task – Present your personal profile

18 minutes

U17

Bài 17: Activities – Verbs | Two lives | Present simple (He, She, It)

29 minutes

U18

Bài 18: A good match – Present simple questions (He, She, It)

21 minutes

U19

Bài 19: Likes and Dislikes | Task: Giving information about someone

38 minutes

U20

Hướng dẫn thực hành Bài 1

U21

Hướng dẫn thực hành Bài 2

U22

Hướng dẫn thực hành Bài 3

U23

Hướng dẫn thực hành Bài 4

U24

Hướng dẫn thực hành Bài 5

U25

Hướng dẫn thực hành Bài 6

U26

Hướng dẫn thực hành Bài 7

U27

Hướng dẫn thực hành Bài 8

U28

Hướng dẫn thực hành Bài 9

U29

Hướng dẫn thực hành Bài 10

U30

Hướng dẫn thực hành Bài 11

U31

Hướng dẫn thực hành Bài 12

U32

Hướng dẫn thực hành Bài 13

U33

Hướng dẫn thực hành Bài 14

U34

Hướng dẫn thực hành Bài 15

U35

Hướng dẫn thực hành Bài 16

U36

Hướng dẫn thực hành Bài 17

U37

Hướng dẫn thực hành Bài 18

U38

Hướng dẫn thực hành Bài 19

khóa học nổi bật khác

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

– Tặng kèm giáo trình A4
– 26 bài, 220 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

– Tặng kèm giáo trình A4
– 24 bài, 732 phút.
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

– Tặng kèm giáo trình A4
– 27 bài, 991 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

– Tặng kèm giáo trình A4
– 21 bài, 771 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 22 bài, 739 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)