Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

 • Chào mừng các bạn đến với MissLanEnglish.com. Chúng tôi cung cấp dịch vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, dựa trên các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ bên dưới đây. 
 • Chúng tôi có toàn quyền thay đổi nội dung các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Khi sử dụng, có nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo thoả thuận. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định theo từng trang riêng biệt cũng là những phần không thể tách rời với Điều khoản dịch vụ này.

2. Mô tả Dịch vụ

Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, những dịch vụ hiện có sau đây:

 • Các chương trình học tiếng Anh trực tuyến có tính phí tại website www.MissLanEnglish.com.
 • Hỗ trợ trực tuyến từ đội ngũ các giáo viên và chuyên viên tư vấn về phương pháp học, chương trình học và cả nội dung kiến thức tiếng Anh.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của chúng tôi, như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản tin của chúng tôi, và các thông tin liên lạc này được xem như là một phần trong việc tham gia tại MissLanEnglish.com và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí cho bên thứ ba nếu có (như chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet, chi phí mua hàng của các công ty thứ ba tham gia quảng cáo trên MissLanEnglish.com). Ngoài ra, bạn phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

3. Trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn:

 • Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ và
 • Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng.

Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch vụ và/hoặc Nội dung có phù hợp với bạn hay không.

Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo quy định của bản Điều khoản dịch vụ này.

4. Quy định về quyền riêng tư

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy định về sự riêng tư của chúng tôi. Quy định về quyền riêng tư được tham chiếu ở đây và là một phần của bản Điều khoản sử dụng này. Khi cung cấp Dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu đăng ký của bạn và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ chúng tôi theo từng thời điểm.

5. Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Có nghĩa là bạn đồng ý:

 • Không chia sẻ thông tin đăng nhập (tài khoản và mật khẩu) cho bất kỳ người nào khác.
 • Bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng nếu bạn sử dụng chung thiết bị với người khác.
 • Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này.

6. Hành vi của thành viên

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • Gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
 • Có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch vụ hoặc ở nơi khác và/hoặc

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 • Tuân theo thủ tục pháp lý;
 • Thực hiện Điều khoản dịch vụ;
 • Giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc
 • Phản hồi yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc
 • Bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch vụ có thể liên quan tới

 • Việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và
 • Việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do chúng tôi thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này.

Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

7. Đóng góp cho MissLanEnglish.com

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho chúng tôi thông mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 • Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền;
 • Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp;
 • Chúng tôi có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì;
 • Chúng tôi có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển;
 • Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của chúng tôi, không có bất cứ nghĩa vụ nào của chúng tôi đối với bạn; và
 • Bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào.

8. Không bán lại Dịch vụ

Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch vụ (bao gồm cả tài khoản MissLanEnglish.com của bạn), việc sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào Dịch vụ.

9. Quy định về sự giới hạn

Bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch vụ, và số lần tối đa (khoảng thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng chúng tôi giữ quyền sửa đổi các giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của chúng tôi, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

10. Sửa đổi đối với Dịch vụ

Chúng tôi giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

11. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản MissLanEnglish và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với,

 • Hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận khác,
 • Những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác,
 • Một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu),
 • Xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó),
 • Các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất,
 • Không sử dụng trong thời gian dài,
 • Bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc
 • Không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Dịch vụ (nếu có).

Việc chấm dứt sử dụng tài khoản MissLanEnglish.com của bạn bao gồm

 • Xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các Nội dung trong phạm vi Dịch vụ,
 • Xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tài khoản), và
 • Ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của MissLanEnglish.com và rằng MissLanEnglish.com không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn.

12.Các trường hợp vi phạm

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm Dịch vụ cho Ban quản trị của chúng tôi tại địa chỉ: info@MissLanEnglish.com.

Ban Quản Trị

www.MissLanEnglish.com

Giám Đốc Công Ty TNHH Đào Tạo EDEN

Miss Lan Huynh (Huỳnh Thúy Lan) 

(đã ký)