Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 739 phút

Số bài: 22

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

– 22 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 60 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

 • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 22 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
 • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
 • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
 • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 6 lectures | 739 minutes

 • 1.1 | Bài 1: Vocabulary: Clothes | Listening: Clothes at work 52 minutes
 • 1.2 | Bài 2: Grammar: Present continuous and present simple 40 minutes
 • 1.3 | Bài 3: Vocabulary: Describe personality | Task: Analyse your personality 54 minutes
 • 1.4 | Bài 4: Speaking: Asking for goods and services 47 minutes
 • 1.5 | Bài 5: Vocabulary: Adjectives for describing objects | Grammar: Comparative adjectives 37 minutes
 • 1.6 | Bài 6: Grammar: Superlative adjectives 33 minutes
 • 1.7 | Bài 7: Task: Choose a souvenir for someone from your country. 40 minutes
 • 1.8 | Bài 8: Grammar: Question words | Vocabulary: Big numbers 40 minutes
 • 1.9 | Bài 9: Grammar: Quantifiers: a lot of, a little, a few, not any, not much, not many 43 minutes

 • 2.1 | Bài 10: Grammar: have to/don’t have to 24 minutes
 • 2.2 | Bài 11: Vocabulary: Education and training | Listening: Two career paths 30 minutes
 • 2.3 | Bài 12: Speaking: Make suggestions and offers 21 minutes

 • 3.1 | Bài 13: Task: Talk about an evening in or out 30 minutes
 • 3.2 | Bài 14: Task: Tell a life story 25 minutes
 • 3.3 | Bài 15: Revision of past tense 14 minutes

 • 4.1 | Bài 16: Grammar: Revision of want - want to - be going to 27 minutes
 • 4.2 | Bài 17: Grammar: “Going to” for future predictions | Grammar: “would like to”, “want to” for future wishes 31 minutes

 • 5.1 | Bài 18: Reading: From slates to Ipads | Grammar: “might” and “will” 26 minutes
 • 5.2 | Bài 19: Grammar: Difference between going to - will | Practise: ‘Might’ and ‘ will’ 22 minutes
 • 5.3 | Bài 20: Complete a questionnaire 31 minutes

 • 6.1 | Bài 21: Vocabulary: ways of communicating | Grammar: Present perfect 19 minutes
 • 6.2 | Bài 22: Grammar: Present perfect questions with “ever” 53 minutes

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 1: Vocabulary: Clothes | Listening: Clothes at work

52 minutes

U2

Bài 2: Grammar: Present continuous and present simple

40 minutes

U3

Bài 3: Vocabulary: Describe personality | Task: Analyse your personality

54 minutes

U4

Bài 4: Speaking: Asking for goods and services

47 minutes

U5

Bài 5: Vocabulary: Adjectives for describing objects | Grammar: Comparative adjectives

37 minutes

U6

Bài 6: Grammar: Superlative adjectives

33 minutes

U7

Bài 7: Task: Choose a souvenir for someone from your country.

40 minutes

U8

Bài 8: Grammar: Question words | Vocabulary: Big numbers

40 minutes

U9

Bài 9: Grammar: Quantifiers: a lot of, a little, a few, not any, not much, not many

43 minutes

U10

Bài 10: Grammar: have to/don’t have to

24 minutes

U11

Bài 11: Vocabulary: Education and training | Listening: Two career paths

30 minutes

U12

Bài 12: Speaking: Make suggestions and offers

21 minutes

U13

Bài 13: Task: Talk about an evening in or out

30 minutes

U14

Bài 14: Task: Tell a life story

25 minutes

U15

Bài 15: Revision of past tense

14 minutes

U16

Bài 16: Grammar: Revision of want - want to - be going to

27 minutes

U17

Bài 17: Grammar: “Going to” for future predictions | Grammar: “would like to”, “want to” for future wishes

31 minutes

U18

Bài 18: Reading: From slates to Ipads | Grammar: “might” and “will”

26 minutes

U19

Bài 19: Grammar: Difference between going to - will | Practise: ‘Might’ and ‘ will’

22 minutes

U20

Bài 20: Complete a questionnaire

31 minutes

U21

Bài 21: Vocabulary: ways of communicating | Grammar: Present perfect

19 minutes

U22

Bài 22: Grammar: Present perfect questions with “ever”

53 minutes

khóa học nổi bật khác

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

– Tặng kèm giáo trình A4
– 26 bài, 220 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

– Tặng kèm giáo trình A4
– 19 bài, 543 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

– Tặng kèm giáo trình A4
– 24 bài, 732 phút.
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

– Tặng kèm giáo trình A4
– 27 bài, 991 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

– Tặng kèm giáo trình A4
– 21 bài, 771 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)