Quy định đổi - trả

QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN:

 • Đối tượng hoàn tiền: chỉ hoàn tiền cho học viên tự đăng ký khóa học mà chưa được tư vấn; không áp dụng hoàn tiền trong trường hợp học viên đã được tư vấn về lộ trình cũng như hình thức học trước khi quyết định đăng ký.
 • Phạm vi hoàn tiền: chỉ hoàn tiền cho khóa học; không áp dụng hoàn tiền đối với giáo trình mua thêm.
 • Thời gian hoàn tiền:
  • Trong vòng 7 ngày (sau khi nhận được tài khoản hoặc sau khi nhận giáo trình): học viên vui lòng hoàn trả giáo trình tặng kèm về địa chỉ công ty. Sau khi nhận và kiểm tra giáo trình còn nguyên vẹn, team Miss Lan sẽ tiến hành hoàn 100% học phí vào tài khoản học viên yêu cầu (đã trừ lại phí ship hàng trước đó).
  • Sau 07 ngày: không hỗ trợ hoàn tiền.

QUY ĐỊNH ĐỔI KHÓA HỌC:

 • Đối tượng đổi khóa học: tất cả học viên đăng ký khóa học đã hoặc chưa được tư vấn
 • Phạm vi áp dụng: chỉ áp dụng đổi khóa học khác khi trình độ của học viên không phù hợp với khóa học đã đăng ký; áp dụng đổi khóa có giá trị tương đương, không hoàn tiền chênh lệch.
 • Thời gian đổi hàng:
  • Trong vòng 7 ngày (sau khi nhận được tài khoản hoặc sau khi nhận giáo trình): học viên vui lòng hoàn trả giáo trình tặng kèm về địa chỉ công ty. Sau khi nhận và kiểm tra giáo trình còn nguyên vẹn, team Miss Lan sẽ tiến hành gửi lại giáo trình mới và kích hoạt lại khóa học khác.
  • Sau 07 ngày: không hỗ trợ đổi trả sản phẩm.