Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 732 phút

Số bài: 24

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

– 24 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

 • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 24 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
 • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
 • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
 • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 6 lectures | 732 minutes

 • 1.1 | Bài 1: Vocabulary: Daily routines and times, Reading: Routines around the world, Grammar: Frequency Adverbs 39 minutes
 • 1.2 | Bài 2: Vocabulary: Days and Times, Listening: The Kawhia Kai Festival, Grammar: Present simple Wh - questions 38 minutes
 • 1.3 | Bài 3: Vocabulary: Prepositions with time expressions, Task: Give a mini - talk 27 minutes
 • 1.4 | Bài 4: Vocabulary: Verbs and nouns, Speaking and Writing: Making an arrangement 21 minutes

 • 2.1 | Bài 5: Vocabulary: Verbs - things you do, Reading: Amazing people, Grammar: can/can't 36 minutes
 • 2.2 | Bài 6: Grammar: Questions with “can", Reading: Parts of the body 33 minutes
 • 2.3 | Bài 7: Grammar: Review of questions, Task: Do a class survey 36 minutes
 • 2.4 | Bài 8: Writing: Describe your skills and interests, Speaking: Making requests 25 minutes

 • 3.1 | Bài 9: Vocabulary: Months of the year, Vocabulary: Ordinal numbers and dates, Listening: Special days 44 minutes
 • 3.2 | Bài 10: Reading: 1986, Grammar: Past simple of be | Was - Were 28 minutes
 • 3.3 | Bài 11: Grammar: Questions with Was - Were 36 minutes
 • 3.4 | Bài 12: Vocabulary: Years, Task: Talk about your childhood 31 minutes

 • 4.1 | Bài 13: Grammar: Past simple - Regular verbs (Positive +) 55 minutes
 • 4.2 | Bài 14: Grammar: Past simple - Regular verbs (negative -), Vocabulary: Verbs - life events, Reading: Vivienne Westwood, Grammar: Past simple: irregular verbs (+) (-) 60 minutes
 • 4.3 | Bài 15: Review: Past simple 39 minutes
 • 4.4 | Bài 16: Vocabulary: Creative jobs, Task: Do a quiz - Creative people 28 minutes
 • 4.5 | Bài 17: Writing: Apologies and thanks, Speaking: Apologies and thanks 23 minutes

 • 5.1 | Bài 18: Vocabulary: Transport and travel, Reading: Transatlantic travel - the facts, Grammar: Past simple: Yes / No questions 23 minutes
 • 5.2 | Bài 19: Listening: Amazing bike ride, Grammar: Past simple: Wh - questions 28 minutes
 • 5.3 | Bài 20: Vocabulary: Time phrases, Vocabulary: Holiday activities, Task: Interview your partner about a holiday 24 minutes
 • 5.4 | Bài 21: Vocabulary: Verb phrases about wants, Grammar: want and want to 39 minutes

 • 6.1 | Bài 22: Vocabulary: Things you can buy, Grammar: going to 28 minutes
 • 6.2 | Bài 23: Vocabulary: colors and sizes, Task: Choose a present for someone you know 42 minutes
 • 6.3 | Bài 24: Speaking: Saying goodbye, Writing: Signing off 13 minutes

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 1: Vocabulary: Daily routines and times, Reading: Routines around the world, Grammar: Frequency Adverbs

39 minutes

U2

Bài 2: Vocabulary: Days and Times, Listening: The Kawhia Kai Festival, Grammar: Present simple Wh - questions

38 minutes

U3

Bài 3: Vocabulary: Prepositions with time expressions, Task: Give a mini - talk

27 minutes

U4

Bài 4: Vocabulary: Verbs and nouns, Speaking and Writing: Making an arrangement

21 minutes

U5

Bài 5: Vocabulary: Verbs - things you do, Reading: Amazing people, Grammar: can/can't

36 minutes

U6

Bài 6: Grammar: Questions with “can", Reading: Parts of the body

33 minutes

U7

Bài 7: Grammar: Review of questions, Task: Do a class survey

36 minutes

U8

Bài 8: Writing: Describe your skills and interests, Speaking: Making requests

25 minutes

U9

Bài 9: Vocabulary: Months of the year, Vocabulary: Ordinal numbers and dates, Listening: Special days

44 minutes

U10

Bài 10: Reading: 1986, Grammar: Past simple of be | Was - Were

28 minutes

U11

Bài 11: Grammar: Questions with Was - Were

36 minutes

U12

Bài 12: Vocabulary: Years, Task: Talk about your childhood

31 minutes

U13

Bài 13: Grammar: Past simple - Regular verbs (Positive +)

55 minutes

U14

Bài 14: Grammar: Past simple - Regular verbs (negative -), Vocabulary: Verbs - life events, Reading: Vivienne Westwood, Grammar: Past simple: irregular verbs (+) (-)

60 minutes

U15

Bài 15: Review: Past simple

39 minutes

U16

Bài 16: Vocabulary: Creative jobs, Task: Do a quiz - Creative people

28 minutes

U17

Bài 17: Writing: Apologies and thanks, Speaking: Apologies and thanks

23 minutes

U18

Bài 18: Vocabulary: Transport and travel, Reading: Transatlantic travel - the facts, Grammar: Past simple: Yes / No questions

23 minutes

U19

Bài 19: Listening: Amazing bike ride, Grammar: Past simple: Wh - questions

28 minutes

U20

Bài 20: Vocabulary: Time phrases, Vocabulary: Holiday activities, Task: Interview your partner about a holiday

24 minutes

U21

Bài 21: Vocabulary: Verb phrases about wants, Grammar: want and want to

39 minutes

U22

Bài 22: Vocabulary: Things you can buy, Grammar: going to

28 minutes

U23

Bài 23: Vocabulary: colors and sizes, Task: Choose a present for someone you know

42 minutes

U24

Bài 24: Speaking: Saying goodbye, Writing: Signing off

13 minutes

khóa học nổi bật khác

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

– Tặng kèm giáo trình A4
– 26 bài, 220 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

– Tặng kèm giáo trình A4
– 19 bài, 543 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

– Tặng kèm giáo trình A4
– 27 bài, 991 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

– Tặng kèm giáo trình A4
– 21 bài, 771 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 22 bài, 739 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)