Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 991 phút

Số bài: 27

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

– 27 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

 • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 27 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
 • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
 • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
 • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 6 lectures | 991 minutes

 • 1.1 | Bài 01: Speaking & Listening: Introductions | Grammar: be - positive forms 31 minutes
 • 1.2 | Bài 02: Vocabulary: Countries and nationalities | Grammar: be - positive; negative short forms 45 minutes
 • 1.3 | Bài 03: Vocabulary: Jobs | Grammar: Articles with jobs | be - personal questions 38 minutes
 • 1.4 | Bài 04: Task: Find information from documents 23 minutes

 • 2.1 | Bài 05: Vocabulary: Everyday Objects | Grammar: This/That/These/Those 42 minutes
 • 2.2 | Bài 06: Grammar: Have got 35 minutes
 • 2.3 | Bài 07: Reading and vocabulary: Family 25 minutes
 • 2.4 | Bài 08: Task: Talk about your five favourite people 20 minutes
 • 2.5 | Bài 09: Language Live: Writing: Completing a form | Speaking: Answering questions 17 minutes

 • 3.1 | Bài 10: Vocabulary: Common Verbs | Grammar: Present simple (+) (-) with I,We, You, They 29 minutes
 • 3.2 | Bài 11: Grammar: Present simple questions and short answers (I,We, You, They) | Vocabulary: Telling the time 49 minutes
 • 3.3 | Bài 12: Vocabulary: Places in a town | Reading: Brits at home and abroad | Listening: Life on a Scottish Island 48 minutes
 • 3.4 | Bài 13: Describe life in your favourite town 25 minutes

 • 4.1 | Bài 14: Vocabulary: Activities | Listening: A typical pop star | Grammar: Present simple tense (+) (-) with he,she,it 37 minutes
 • 4.2 | Bài 15: Reading: Some people are life's winners | Vocabulary: Phrases for time & frequency 36 minutes
 • 4.3 | Bài 16: Grammar: Present simple: Questions & Short Answers with he,she,it 37 minutes
 • 4.4 | Bài 17: Choose a holiday activity 60 minutes
 • 4.5 | Bài 18: Speaking: Meeting people | Writing: Introducing a friend 42 minutes

 • 5.1 | Bài 19: Vocabulary & Reading: Transport 44 minutes
 • 5.2 | Bài 20: Vocabulary: Travelling | Grammar: Can - Can't 60 minutes
 • 5.3 | Bài 21: Activity: Transport; Travelling | Choose the best hotel using Can - Can't 22 minutes
 • 5.4 | Bài 22: Grammar: articles a/an/the and no articles 33 minutes
 • 5.5 | Bài 23: Task: Do a transport survey 30 minutes

 • 6.1 | Bài 24: Vocabulary: Countable and uncountable nouns | Grammar: There is - There are - Some and Any 55 minutes
 • 6.2 | Bài 25: Reading: Healthy diets around the world | Vocabulary: Food pairs | Grammar: How much; How many 52 minutes
 • 6.3 | Bài 26: Describe your favorite to eat 21 minutes
 • 6.4 | Bài 27: Writing: Describe a place to eat | Speaking: Ordering food and drink 35 minutes

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 01: Speaking & Listening: Introductions | Grammar: be - positive forms

31 minutes

U2

Bài 02: Vocabulary: Countries and nationalities | Grammar: be - positive; negative short forms

45 minutes

U3

Bài 03: Vocabulary: Jobs | Grammar: Articles with jobs | be - personal questions

38 minutes

U4

Bài 04: Task: Find information from documents

23 minutes

U5

Bài 05: Vocabulary: Everyday Objects | Grammar: This/That/These/Those

42 minutes

U6

Bài 06: Grammar: Have got

35 minutes

U7

Bài 07: Reading and vocabulary: Family

25 minutes

U8

Bài 08: Task: Talk about your five favourite people

20 minutes

U9

Bài 09: Language Live: Writing: Completing a form | Speaking: Answering questions

17 minutes

U10

Bài 10: Vocabulary: Common Verbs | Grammar: Present simple (+) (-) with I,We, You, They

29 minutes

U11

Bài 11: Grammar: Present simple questions and short answers (I,We, You, They) | Vocabulary: Telling the time

49 minutes

U12

Bài 12: Vocabulary: Places in a town | Reading: Brits at home and abroad | Listening: Life on a Scottish Island

48 minutes

U13

Bài 13: Describe life in your favourite town

25 minutes

U14

Bài 14: Vocabulary: Activities | Listening: A typical pop star | Grammar: Present simple tense (+) (-) with he,she,it

37 minutes

U15

Bài 15: Reading: Some people are life's winners | Vocabulary: Phrases for time & frequency

36 minutes

U16

Bài 16: Grammar: Present simple: Questions & Short Answers with he,she,it

37 minutes

U17

Bài 17: Choose a holiday activity

60 minutes

U18

Bài 18: Speaking: Meeting people | Writing: Introducing a friend

42 minutes

U19

Bài 19: Vocabulary & Reading: Transport

44 minutes

U20

Bài 20: Vocabulary: Travelling | Grammar: Can - Can't

60 minutes

U21

Bài 21: Activity: Transport; Travelling | Choose the best hotel using Can - Can't

22 minutes

U22

Bài 22: Grammar: articles a/an/the and no articles

33 minutes

U23

Bài 23: Task: Do a transport survey

30 minutes

U24

Bài 24: Vocabulary: Countable and uncountable nouns | Grammar: There is - There are - Some and Any

55 minutes

U25

Bài 25: Reading: Healthy diets around the world | Vocabulary: Food pairs | Grammar: How much; How many

52 minutes

U26

Bài 26: Describe your favorite to eat

21 minutes

U27

Bài 27: Writing: Describe a place to eat | Speaking: Ordering food and drink

35 minutes

khóa học nổi bật khác

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

– Tặng kèm giáo trình A4
– 26 bài, 220 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

– Tặng kèm giáo trình A4
– 19 bài, 543 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

– Tặng kèm giáo trình A4
– 24 bài, 732 phút.
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

– Tặng kèm giáo trình A4
– 21 bài, 771 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 22 bài, 739 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)