Phát âm & Đánh vần Tiếng Anh

Giảng viên: Miss Lan

Thời gian truy cập: trọn đời

Thời lượng khóa học: 220 phút

Số bài: 26

Xem được trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng

Bạn sẽ học được gì ?

Hoàn thành xong 26 bài học dưới đây và thực hành phát âm theo cô, bạn sẽ có thể:

 1. Đọc chuẩn 44 ký tự trong bảng IPA
 2. Đánh vần 46 cụm IPA
 3. Luyện đọc và viết IPA 46 từ cơ bản
 4. Phân biệt các âm IPA khó phát 
 5. Cách phát âm cuối, -s/-es/-ed 
 6. Cách nhận dạng và đọc dấu nhấn 
 7. Cách tạo ngữ điệu tự nhiên 
 8. Cách sử dụng từ điển online để đọc IPA
 9. Thực hành tra từ điển, viết IPA và đọc 90 từ 
 10. Thực hành đọc IPA, phát âm chuẩn 410 từ vựng
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 1 lectures | 220 minutes
 • 1.1 | Bài 1: Cách phát âm /ɪ/ & /ɪː/ 5 minutes
 • 1.2 | Bài 2: Cách phát âm /ʊ/ & /uː/ 3 minutes
 • 1.3 | Bài 3: Cách phát âm /e/, /ə/, /ɜː/ 3 minutes
 • 1.4 | Bài 4: Cách phát âm /ɒ/ & /ɔː/ 3 minutes
 • 1.5 | Bài 5: Cách phát âm /æ/, /ʌ/, /ɑː/ 9 minutes
 • 1.6 | Bài 6: Cách phát âm /eɪ/, /ɑɪ/, /əʊ/, /eə/, /ʊə/, /ɪə/, /ɑʊ/, /ɔɪ/ 9 minutes
 • 1.7 | Bài 7: Cách phát âm /p/ & /b/ 3 minutes
 • 1.8 | Bài 8: Cách phát âm /t/ & /d/ 3 minutes
 • 1.9 | Bài 9: Cách phát âm /tʃ/ & /dʒ/ 4 minutes
 • 1.10 | Bài 10: Cách phát âm /k/ & /g/ 5 minutes
 • 1.11 | Bài 11: Cách phát âm /f/ & /v/ 3 minutes
 • 1.12 | Bài 12: Cách phát âm /ð/ & /θ/ 3 minutes
 • 1.13 | Bài 13: Cách phát âm /s/ & /z/ 2 minutes
 • 1.14 | Bài 14: Cách phát âm /ʃ/ & /ʒ/ 3 minutes
 • 1.15 | Bài 15: Cách phát âm /m/, /n/, /ŋ/ 3 minutes
 • 1.16 | Bài 16: Cách phát âm /h/, /l/, /r/, /w/, /j/ 2 minutes
 • 1.17 | Bài 17: Cách đọc 24 phụ âm trong bảng IPA 2 minutes
 • 1.18 | Bài 18: Đánh vần 46 cụm IPA 25 minutes
 • 1.19 | Bài 19: Luyện đọc và viết IPA của 46 từ cơ bản 15 minutes
 • 1.20 | Bài 20: Phân biệt các cặp âm IPA khó phát 31 minutes
 • 1.21 | Bài 21: Tầm quan trọng của phát âm cuối 22 minutes
 • 1.22 | Bài 22: Cách phát âm đuôi -s/-es 15 minutes
 • 1.23 | Bài 23: Cách phát âm đuôi -ed 12 minutes
 • 1.24 | Bài 24: Cách nhận dạng và đọc dấu nhấn 14 minutes
 • 1.25 | Bài 25: Ngữ điệu, cách tạo ngữ điệu tự nhiên 13 minutes
 • 1.26 | Bài 26: Cách sử dụng từ điển online để đọc IPA 9 minutes

Mã giảm giá:BEYOURS

Giảm 100K

 • Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu
 • Chỉ áp dụng cho combo Nghe nói & writing

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

U1

Bài 1: Cách phát âm /ɪ/ & /ɪː/

5 minutes

U2

Bài 2: Cách phát âm /ʊ/ & /uː/

3 minutes

U3

Bài 3: Cách phát âm /e/, /ə/, /ɜː/

3 minutes

U4

Bài 4: Cách phát âm /ɒ/ & /ɔː/

3 minutes

U5

Bài 5: Cách phát âm /æ/, /ʌ/, /ɑː/

9 minutes

U6

Bài 6: Cách phát âm /eɪ/, /ɑɪ/, /əʊ/, /eə/, /ʊə/, /ɪə/, /ɑʊ/, /ɔɪ/

9 minutes

U7

Bài 7: Cách phát âm /p/ & /b/

3 minutes

U8

Bài 8: Cách phát âm /t/ & /d/

3 minutes

U9

Bài 9: Cách phát âm /tʃ/ & /dʒ/

4 minutes

U10

Bài 10: Cách phát âm /k/ & /g/

5 minutes

U11

Bài 11: Cách phát âm /f/ & /v/

3 minutes

U12

Bài 12: Cách phát âm /ð/ & /θ/

3 minutes

U13

Bài 13: Cách phát âm /s/ & /z/

2 minutes

U14

Bài 14: Cách phát âm /ʃ/ & /ʒ/

3 minutes

U15

Bài 15: Cách phát âm /m/, /n/, /ŋ/

3 minutes

U16

Bài 16: Cách phát âm /h/, /l/, /r/, /w/, /j/

2 minutes

U17

Bài 17: Cách đọc 24 phụ âm trong bảng IPA

2 minutes

U18

Bài 18: Đánh vần 46 cụm IPA

25 minutes

U19

Bài 19: Luyện đọc và viết IPA của 46 từ cơ bản

15 minutes

U20

Bài 20: Phân biệt các cặp âm IPA khó phát

31 minutes

U21

Bài 21: Tầm quan trọng của phát âm cuối

22 minutes

U22

Bài 22: Cách phát âm đuôi -s/-es

15 minutes

U23

Bài 23: Cách phát âm đuôi -ed

12 minutes

U24

Bài 24: Cách nhận dạng và đọc dấu nhấn

14 minutes

U25

Bài 25: Ngữ điệu, cách tạo ngữ điệu tự nhiên

13 minutes

U26

Bài 26: Cách sử dụng từ điển online để đọc IPA

9 minutes

khóa học nổi bật khác

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

Khóa Viết Tiếng Anh căn bản

– Tặng kèm giáo trình A4
– 15 bài, 165 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

– Tặng kèm giáo trình A4
– 19 bài, 543 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

– Tặng kèm giáo trình A4
– 24 bài, 732 phút.
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

Tiếng Anh Giao Tiếp 3

– Tặng kèm giáo trình A4
– 27 bài, 991 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

– Tặng kèm giáo trình A4
– 21 bài, 771 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 22 bài, 739 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

Tiếng Anh Nâng Cao 2 (Giao Tiếp 5)

– Tặng kèm giáo trình A4
– 14 bài, 376 phút
– Mua một lần, học trọn đời
– Thanh toán linh hoạt: COD, chuyển khoản, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard)