Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

Giảng viên: Miss Lan
Thời gian truy cập: trọn đời
Thời lượng khóa học: 739 phút

Giảng viên: Miss Lan

Truy cập không giới hạn, học trên mọi thiết bị có kết nối mạng (laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ)

Nội dung khóa học bao gồm:

– 22 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 60 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

  • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 22 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
  • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
  • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
  • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).

Chương trình chi tiết

Tiếng Anh Nâng Cao 1 (Giao Tiếp 4)

1.250.000 VND

Mua ngay

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

1
Bài 1: Vocabulary: Clothes | Listening: Clothes at work
52 minutes
23/08/2018
2
Bài 2: Grammar: Present continuous and present simple
40 minutes
23/08/2018
3
Bài 3: Vocabulary: Describe personality | Task: Analyse your personality
54 minutes
24/08/2018
4
Bài 4: Speaking: Asking for goods and services
47 minutes
24/08/2018
5
Bài 5: Vocabulary: Adjectives for describing objects | Grammar: Comparative adjectives
37 minutes
6
Bài 6: Grammar: Superlative adjectives
33 minutes
7
Bài 7: Task: Choose a souvenir for someone from your country.
40 minutes
8
Bài 8: Grammar: Question words | Vocabulary: Big numbers
40 minutes
9
Bài 9: Grammar: Quantifiers: a lot of, a little, a few, not any, not much, not many
43 minutes
10
Bài 10: Grammar: have to/don’t have to
24 minutes
24/08/2018
11
Bài 11: Vocabulary: Education and training | Listening: Two career paths
30 minutes
24/08/2018
12
Bài 12: Speaking: Make suggestions and offers
21 minutes
24/08/2018
13
Bài 13: Task: Talk about an evening in or out
30 minutes
24/08/2018
14
Bài 14: Task: Tell a life story
25 minutes
24/08/2018
15
Bài 15: Revision of past tense
14 minutes
24/08/2018
16
Bài 16: Grammar: Revision of want - want to - be going to
27 minutes
24/08/2018
17
Bài 17: Grammar: “Going to” for future predictions | Grammar: “would like to”, “want to” for future wishes
31 minutes
24/08/2018
18
Bài 18: Reading: From slates to Ipads | Grammar: “might” and “will”
26 minutes
24/08/2018
19
Bài 19: Grammar: Difference between going to - will | Practise: ‘Might’ and ‘ will’
22 minutes
24/08/2018
20
Bài 20: Complete a questionnaire
31 minutes
24/08/2018
21
Bài 21: Vocabulary: ways of communicating | Grammar: Present perfect
19 minutes
24/08/2018
22
Bài 22: Grammar: Present perfect questions with “ever”
53 minutes
24/08/2018