Tiếng Anh Giao Tiếp 2

Giảng viên: Miss Lan
Thời gian truy cập: trọn đời
Thời lượng khóa học: 732 phút

Giảng viên: Miss Lan

Truy cập không giới hạn, học trên mọi thiết bị có kết nối mạng (laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ)

Nội dung khóa học bao gồm:

– 24 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

  • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 24 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
  • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
  • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
  • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).

Chương trình chi tiết

Tiếng Anh Giao Tiếp 2

800.000 VND

Mua ngay

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

1
Bài 1: Vocabulary: Daily routines and times, Reading: Routines around the world, Grammar: Frequency Adverbs
39 minutes
23/08/2018
2
Bài 2: Vocabulary: Days and Times, Listening: The Kawhia Kai Festival, Grammar: Present simple Wh - questions
38 minutes
23/08/2018
3
Bài 3: Vocabulary: Prepositions with time expressions, Task: Give a mini - talk
27 minutes
24/08/2018
4
Bài 4: Vocabulary: Verbs and nouns, Speaking and Writing: Making an arrangement
21 minutes
24/08/2018
5
Bài 5: Vocabulary: Verbs - things you do, Reading: Amazing people, Grammar: can/can't
36 minutes
24/08/2018
6
Bài 6: Grammar: Questions with “can", Reading: Parts of the body
33 minutes
24/08/2018
7
Bài 7: Grammar: Review of questions, Task: Do a class survey
36 minutes
24/08/2018
8
Bài 8: Writing: Describe your skills and interests, Speaking: Making requests
25 minutes
24/08/2018
9
Bài 9: Vocabulary: Months of the year, Vocabulary: Ordinal numbers and dates, Listening: Special days
44 minutes
24/08/2018
10
Bài 10: Reading: 1986, Grammar: Past simple of be | Was - Were
28 minutes
24/08/2018
11
Bài 11: Grammar: Questions with Was - Were
36 minutes
24/08/2018
12
Bài 12: Vocabulary: Years, Task: Talk about your childhood
31 minutes
24/08/2018
13
Bài 13: Grammar: Past simple - Regular verbs (Positive +)
55 minutes
24/08/2018
14
Bài 14: Grammar: Past simple - Regular verbs (negative -), Vocabulary: Verbs - life events, Reading: Vivienne Westwood, Grammar: Past simple: irregular verbs (+) (-)
60 minutes
24/08/2018
15
Bài 15: Review: Past simple
39 minutes
24/08/2018
16
Bài 16: Vocabulary: Creative jobs, Task: Do a quiz - Creative people
28 minutes
24/08/2018
17
Bài 17: Writing: Apologies and thanks, Speaking: Apologies and thanks
23 minutes
24/08/2018
18
Bài 18: Vocabulary: Transport and travel, Reading: Transatlantic travel - the facts, Grammar: Past simple: Yes / No questions
23 minutes
24/08/2018
19
Bài 19: Listening: Amazing bike ride, Grammar: Past simple: Wh - questions
28 minutes
24/08/2018
20
Bài 20: Vocabulary: Time phrases, Vocabulary: Holiday activities, Task: Interview your partner about a holiday
24 minutes
24/08/2018
21
Bài 21: Vocabulary: Verb phrases about wants, Grammar: want and want to
39 minutes
24/08/2018
22
Bài 22: Vocabulary: Things you can buy, Grammar: going to
28 minutes
24/08/2018
23
Bài 23: Vocabulary: colors and sizes, Task: Choose a present for someone you know
42 minutes
24/08/2018
24
Bài 24: Speaking: Saying goodbye, Writing: Signing off
13 minutes
24/08/2018