Tiếng Anh Giao Tiếp 1

Giảng viên: Miss Lan
Thời gian truy cập: trọn đời
Thời lượng khóa học: 543 phút

Giảng viên: Miss Lan

Truy cập không giới hạn, học trên mọi thiết bị có kết nối mạng (laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ)

Nội dung khóa học bao gồm:

– 19 video bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 20 đến 40 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ tài giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online.

– Trọn bộ file nghe Student Book, Workbook và Writing Test giúp các bạn vừa học vừa thực hành vừa tự sửa lỗi.

Chương trình chi tiết

Tiếng Anh Giao Tiếp 1

650.000 VND

Mua ngay

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

1
Bài 1: Hello, I’m Lan. Nice to meet you!
40 minutes
23/08/2018
2
Bài 2: The Alphabet | Numbers 0 – 20 | How do you spell…?
33 minutes
23/08/2018
3
Bài 3: Task – Ask for and give personal information
14 minutes
23/08/2018
4
Bài 4: Countries around the world | Be with I and You; He – She – It
31 minutes
23/08/2018
5
Bài 5: Countries and nationalities | His – Her
28 minutes
23/08/2018
6
Bài 6: Numbers (21-100) | How old? | Task: Do a quiz
30 minutes
23/08/2018
7
Bài 7: Plural nouns | This – That – These – Those
40 minutes
23/08/2018
8
Bài 8: Common adjectives | Be with We and They
21 minutes
23/08/2018
9
Bài 9: Food and Drink | Task: Talk about your favourite food
35 minutes
23/08/2018
10
Bài 10: Places in a town | Prepositions of places
24 minutes
23/08/2018
11
Bài 11: There is – There are | Places to visit in York
29 minutes
23/08/2018
12
Bài 12: Natural features | Task: Talk about your hometown
37 minutes
23/08/2018
13
Bài 13: Family | Possessive’s
25 minutes
23/08/2018
14
Bài 14: Life in another country | Present simple (I, You, We, They)
20 minutes
23/08/2018
15
Bài 15: Verbs with noun phrases | Present simple questions (I, You, We, They)
30 minutes
23/08/2018
16
Bài 16: Task – Present your personal profile
18 minutes
23/08/2018
17
Bài 17: Activities – Verbs | Two lives | Present simple (He, She, It)
29 minutes
23/08/2018
18
Bài 18: A good match – Present simple questions (He, She, It)
21 minutes
23/08/2018
19
Bài 19: Likes and Dislikes | Task: Giving information about someone
38 minutes
23/08/2018