Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

Giảng viên: Miss Lan
Thời gian truy cập: trọn đời
Thời lượng khóa học: 771 phút

Giảng viên: Miss Lan

Truy cập không giới hạn, học trên mọi thiết bị có kết nối mạng (laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ)

Nội dung khóa học bao gồm:

– 21 bài giảng video do Miss Lan tự biên soạn và thực hiện. Mỗi bài giảng có độ dài từ 30 đến 60 phút được truy cập không giới hạn, học trọn đời.

– Tặng kèm bộ giáo trình bài giảng size A4 (ship tận nơi trên toàn quốc), giúp bạn dễ dàng ghi chú trong suốt quá trình học online. Nội dung giáo trình bao gồm:

  • Khung chương trình chi tiết và tóm tắt 21 bài học giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ tự học của bản thân.
  • Trọn bộ giáo trình bài giảng (Student book) kèm theo phần bài tập (Workbook) để bạn tự thực hành và ôn luyện kiến thức đã học.
  • Phần bài tập kiểm tra cuối khóa giúp bạn đánh giá lại năng lực của bản thân sau khi hoàn thành khóa học.
  • File nghe dùng cho Student Book và Workbook giúp bạn tự thực hành kỹ năng nghe tại nhà (File .zip, bạn tải về máy và giải nén ra thành file .mp3).

Chương trình chi tiết

Ngữ Pháp Ứng Dụng Trong Giao Tiếp

1.050.000 VND

Mua ngay

Bài giảng đầy đủ và chi tiết

1
Bài 1: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với chủ từ 'I, We, You, They'
52 minutes
23/08/2018
2
Bài 2: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No' với chủ từ 'I, We, You, They'
37 minutes
23/08/2018
3
Bài 3: Cách đặt câu khẳng định và câu phủ định khi chủ từ 'He, She, It'
27 minutes
24/08/2018
4
Bài 4: Cách sử dụng trạng từ 'always, don’t usually, sometimes, usually, never'
34 minutes
24/08/2018
5
Bài 5: Cách sử dụng trạng từ 'occasionally, once/twice/every day…'
26 minutes
24/08/2018
6
Bài 6: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi 'Yes/No/Wh-' khi chủ từ là 'He, She, It'
45 minutes
24/08/2018
7
Bài 7: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' cơ bản
40 minutes
24/08/2018
8
Bài 8: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-' mở rộng
32 minutes
24/08/2018
9
Bài 9: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với 'was/were'
31 minutes
24/08/2018
10
Bài 10: Cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi với 'was/were'
24 minutes
24/08/2018
11
Bài 11: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ đuôi /-ed/
39 minutes
24/08/2018
12
Bài 12: Cách đặt một câu khẳng định và phủ định với động từ bất quy tắc V2
61 minutes
24/08/2018
13
Bài 13: Cách đặt câu hỏi 'Yes/No' với trợ động từ 'did'
19 minutes
24/08/2018
14
Bài 14: Cách đặt câu hỏi bắt đầu bằng 'Wh-'
40 minutes
24/08/2018
15
Bài 15: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi sử dụng 'be going to'
39 minutes
24/08/2018
16
Bài 16: Cách đặt câu khẳng định, phủ định, câu hỏi
46 minutes
24/08/2018
17
Bài 17: Cách sử dụng thì khi hành động và thời gian chưa kết thúc (unfinished time)
45 minutes
24/08/2018
18
Bài 18: Cách sử dụng thì với 'ever'
25 minutes
24/08/2018
19
Bài 19: Phân biệt hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn khi đi với 'for'
34 minutes
24/08/2018
20
Bài 20: Cách sử dụng thì khi đi với 'just, already, yet, in the last ten years...'
35 minutes
24/08/2018
21
Bài 21: Cách đặt một câu đơn giản từ Việt sang Anh
40 minutes
24/08/2018